4. Ytterligare bevis i Evangeliet för att ´Îsâ är en människa

”25Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn”1

”23Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll.”2

Hur kan han be om han är Allâh eller en del av Allâh? Bön härrör endast från en fattig slav som är i behov av Allâhs nåd. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

”Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och Allâh är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.”3

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

”Ingen av de varelser [som befolkar] himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som slavar.”4

”21Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. 22En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” 23Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” 24Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” 25Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” 26Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” – 27”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” 28Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.”5

I den här berättelsen finns flera anmärkningar:

1 – ´Îsâ saknar nåd och kärlek – om nu berättelsen är autentisk.

2 – Hatisk fanatism då han botar sina landsmän och ingen annan, trots att han inte hade förlorat något på det.

3 – ´Îsâ visar nationalistisk arrogans, nedvärderar andra och betraktar dem som hundar.

4 – En hednisk och ignorant kvinna debatterade med honom och besegrade honom.

”16Då kom en man fram till honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?” 17Jesus sade: ”Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.”6

Häri finns ett ytterligare bevis för att ´Îsâ är en människa.

”45När översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser förstod de att det var dem han talade om. 46De hade velat gripa honom men var rädda för folket, som ansåg honom vara en profet.”7

När de ville gripa honom fruktade de människorna som ansåg honom vara en profet. Det bevisar att människorna på ´Îsâs tid ansåg inte honom vara Allâh, Allâhs son eller en ur treenigheten. De ansåg honom vara endast en profet. Detta är ett av de starkaste bevisen mot dem som säger att han var gudomlig, om de bara tänkte till.

”8Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder.”8

Det bevisar att människorna på ´Îsâs tid ansåg inte honom vara Allâh, Allâhs son eller en ur treenigheten. De ansåg honom vara endast en profet. Detta är ett av de starkaste bevisen mot dem som säger att han var gudomlig, om de bara tänkte till. Det bevisar att Messias var en människa och att Herren är en och Han är Allâh. Denna vers har de förvrängt avsiktligt när de översatte den till arabiska. De har framställt Messias som Herren, men den engelska översättningen är skonad förvrängningen.

” 9Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.”9

Därmed vet du att termerna ”fader” och ”barn” i Evangeliet syftar på Herren och slavarna. Det gäller alla människor och är inte begränsat vid Messias.

”36Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”10

Detta är ett slående bevis för att ingen annan än Allâh känner till Stunden. Det bevisar att Messias kunskap är begränsad liksom alla andra människors kunskap. Det är bara Allâh som vet allt.

”39Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”11

Om detta verkligen stämmer, så var personen som sade så okunnig om Allâhs förmåga. Likaså erkände han att han är Allâhs slav som förfogas av Honom.

”7Och de beslöt att i stället köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. 8Därför heter denna åker ännu i dag Blodsåkern.”12

Härifrån förstår vi att Evangeliet inte skrevs ned på Messias tid. Det skrevs ned långt efteråt och baserades på berättelser i folkmun.

”46Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).”13

Detta är ett av de största bevisen för att den som sade så trodde inte på Allâh, än mindre att han var en profet. För det första bryter Allâh inte Sitt löfte och för det andra tvivlar inte Hans profeter på Hans löfte.

1Matteus 11:25

2Matteus 14:23

335:15

419:93

5Matteus 15:21-28

6Matteus 19:16-17

7Matteus 21:45-46

8Matteus 23:8

9Matteus 23:9

10Matteus 24:36

11Matteus 26:39

12Matteus 27:7-8

13Matteus 27:46