4. Vi fastställer ingens paradis eller helvete utan bevis

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 44-45

Vi fastställer inte att någon som ber mot Qiblah hamnar i Elden till följd av en ogärning eller en stor synd. Det enda undantaget är att en hadith intygar det. I så fall återberättas hadithen ordagrant; vi bekräftar den och accepterar den och vet att den är som den låter.

Inte heller fastställer vi någons martyrium eller att någon hamnar i paradiset till följd av en rättfärdig handling eller godhet. Det enda undantaget är att en hadith intygar det. I så fall återberättas hadithen ordagrant; vi bekräftar den och accepterar den och vet att den är som den låter. Vi fastställer inte martyrium.