4. Varje innovation är en villfarelse

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”… då varje innovation är en villfarelse…”

Det har han tagit från hadîthen:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Alla innovationer, små som stora, är tvivelsutan villfarelser. Den som säger något annat har opponerat sig den klara och tydliga hadîthen från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I stort sade han så i varje predikan:

”Det bästa talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads vägledning. De värsta frågorna är nyheterna. Varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Hadîthen rapporteras i Muslims ”as-Sahîh” via Djâbir (radhiya Allâhu ´anh). Så brukade han säga i samband med sin predikningar under vilka hans ilska blev häftigare, rösten högre och ögonen och ansiktet rödare. Det var som om han varnade en armé och sade:

”På morgonen eller på kvällen!”

Han reagerade så på grund av innovationens fara för samfundet. Den som säger att det finns bra och dåliga innovationer opponerar sig orden från en person som inte talar efter sitt eget huvud. Vissa delar upp innovationerna i obligatoriska, rekommenderade, föraktfulla och förbjudna; de fem domarna. Det är fel. En plikt kan inte vara en plikt utan bevis. Om det finns bevis för den så kan den inte vara en innovation. Om det finns bevis för dess rekommendation så kan den inte vara en innovation. I så fall är handlingen Sunnah. Handlingen är alltså Sunnah och ingen innovation. Denna kategorisering är alltså ett klart och tydligt fel.

1Muslim (867).