4. Varje innovation är en villfarelse

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem, undvika innovationer då varje innovation är en villfarelse…”

FÖRKLARING

Vi måste veta att varje slav är skyldig att följa och lyda Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det har Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) befallt:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

”Säg: ”Lyd Allâh och lyd sändebudet!”1

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”2

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

”Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Allâh och Hans sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Allâh och Hans sändebud begår ett uppenbart svårt misstag.”3

I graven och på Domedagen skall du, Allâhs slav, frågas om du följde, bekräftade och betrodde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ

”Vi skall förvisso förhöra mottagarna av Vårt budskap, och Vi skall förhöra budbärarna; och Vi skall med [fullständig] kunskap underrätta dem om [allt]; ingenting har gått Oss förbi.”4

al-Barâ’ bin ´Âzib berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När slaven läggs ned i sin grav och hans vänner går bort från honom så att han hör deras fotsteg, kommer två änglar fram till honom. En av dem heter Nakîr och den andre heter Munkar. De kommer att sätta upp honom och säga till honom: ”Vem är din Herre? Vilken religion har du? Vad är det för man som sändes till er?” Den troende kommer att stabiliseras av Allâh och svara rätt: ”Allâh är min Herre, islam är min religion och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är min profet. Han har kommit till oss med klara bevis och vägledning varpå vi trodde på honom och följde honom.” Den otrogne, eller hycklaren, skall säga: ”Öh, öh. Jag vet inte. Jag hörde människorna säga en sak så jag samma sak.” Han kommer att bli så pass slagen med en hammare, att om ett berg hade blivit slaget med det skulle det ha blivit till sand. Han kommer att skrika så högt att alla Allâhs skapelser hör honom frånsett djinner och människor. Om en djinn eller en människa hade hört honom skulle de ha dött.”5

Under Avskedsvallfärden sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sin predikan på ´Arafah:

”Ni kommer att frågas om mig. Vad skall ni säga?” De sade: ”Vi vittnar att du har förkunnat.”6

Den kloke bör tänka till och fråga sig själv om han verkligen följer mannen som Allâh har befallt skall följas. Eller följer han lustfyllda människor som vill vilseleda honom?

Jag befaller mig själv och er att följa Sunnah och undvika innovationer. Innovationer är villfarelse och undergång. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för innovationer och likaså gjorde de vägleda imamerna det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade bland annat:

”Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”7

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”8

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar [i denna värld] och ett plågsamt straff väntar dem.”9

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”… då varje innovation är en villfarelse…”

Detta är en del av en hadîth som nyligen kom på tal.

Därtill måste vi veta att alla innovationer är villfarelse tvärtemot vissa människors uppfattning. De anser att det visst finns goda innovationer. Somliga säger till och med att innovationer delas upp utmed de fem domarna. De har emellertid fel. Bara det som är relaterat till religionen kallas för ”innovation”, inte det som är relaterat till det jordiska. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om palmpollinationen:

”Ni är kunnigare om ert världsliga liv än vad jag är.”10

Det som brukas för världsliga ändamål kallas inte för ”innovation”, utan en sakfråga som nyttjas för att välfärden kräver så. Ordet ”innovation” tillämpas endast i samband med dyrkan och religionen.

124:54

259:7

333:36

47:6-7

5Ahmad (4/287) och Abû Dâwûd (4753). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (131).

6Muslim (1218).

7Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

8al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

924:63

10Muslim (2363).