4. Uppbyggnaden i ”Sifatu Salât-in-Nabî”

Jag har delat upp boken i två delar, en övre och en undre. Den övre delen består av själva hadîthen eller meningar som hör till den. Jag har placerat dem i korrekta sammanhang och bundit ihop dem så att boken ser sammanhängande ut från början till slut. Jag har eftersträvat att få med hadîthens text och formulering som den nämns i Sunnah. Det kan hända att en hadîth har flera formuleringar varpå jag väljer formuleringen som gagnar sammanhanget eller något annat. Ibland lägger jag dit en annan formulering och upplyser om det. Sällan associerar jag en rapportering med dess återberättande följeslagare. Inte heller klargör jag vilka imamer som har rapporterat den bara för att underlätta läsarens läsning och referens.

Den andra delen är mer som en förklaring till den första. Däri nämner jag de ovannämnda hadîthernas källor och klassificeringar. Jag tar med deras olika formuleringar och vägar. Jag talar om deras berättarkedjor och intygande rapporteringar som jag instämmer eller kritiserar, autentiserar eller försvagar. Ofta består vissa vägar av formuleringar och tillägg tvärtemot andra varvid jag lägger till dem till den aktuella hadîthen i den högre delen. Om det är möjligt sätter jag också ihop dem med originalet. Det klargör jag genom med att lägga in dem i [ ]. Jag nämner däremot inte vem som är ensam om att rapportera originalet om hadîthens källa är från en och samma följeslagare. Annars skriver jag ned den separat. Så har jag exempelvis gjort med inledningsbönerna. Det är ett värdefullt unikat som du knappast hittar i en annan bok.

Jag nämner även de lärdas olika förståelse kring den aktuella hadîthen, varje förståelses bevis och därefter en objektiv analys av dem. Därefter summerar jag den korrekta åsikten som jag nämner i den övre delen. Måhända tar jag med bevislösa frågor som är endast de lärdas egna slutsatser, men de är inte aktuella i den här boken.

I och med att boken med dess två delar inte kunde tryckas, nöjde jag mig med den översta delen och gav den namnet ”Sifatu Salât-in-Nabî (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) minat-Takbîr ilât-Taslîm ka’annak tarâh”.

Jag ber Allâh (ta´âlâ) att Han låter den ägnas uppriktigt åt Hans givmilda ansikte och gagna mina troende bröder med den. Han är förvisso hörande och bönhörande.