4. Spritmissbruk ogillar bön och ånger

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 13-14

3 – Spritmissbruk ogillar bön och ånger

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som dricker sprit och blir berusad, ogillar Allâh hans bön i fyrtio morgnar. Om han dör, hamnar han i Elden, och om han ångrar sig, förlåter Allâh honom.”1

Hos an-Nasâ’î står det:

Den som dricker sprit och blir berusad, ogillar Allâh hans ånger i fyrtio morgnar.”2

I Ibn Wahbs ”al-Musnad” heter det:

Den som dricker sprit och blir berusad, förargas Allâh på honom i fyrtio dagar. Och om han berusar sig en fjärde gång, misshagar han Allâh till dess att han träffar Honom.”

at-Tirmidhî rapporterade:

Och om han berusar sig en fjärde gång och ångrar sig, förlåter Allâh inte honom. Istället låter Han honom dricka svetten från Eldens invånare.”3

Om hadîtherna är autentiska åsyftar de att missbrukaren inte vägleds till ärlig ånger. Därmed är hadîtherna i hotande och varnande syfte. Abû Dâwûd återberättade via Ibn ´Abbâs:

Den som dricker sprit blir oren och hans bön blir oren i fyrtio dagar.”4

Bönen är alltså ogiltig i fyrtio dagar på grund av berusning. Vid avsaknad berusning gäller:

Hans bön ogillas i en vecka.”

Så har det rapporterats från såväl ´Abdullâh bin ´Amr som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om berusningens enda nackdel hade varit att den berusade går miste om att åkalla den Nåderike skulle det räckt för att bevisa dess fördömelse.

1Ibn Mâdjah (3377) och Ibn Hibbân (5357).

2an-Nasâ’î (5670).

3at-Tirmidhî (1862).

4Abû Dâwûd (3680).