4. Sjuklingens och resenärens fasta

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî

al-Mukhtasar fî Ahkâm-is-Siyâm, sid. 17-18

1 – Resenären behöver inte fasta. Efter resan tar han igen det antal dagar som han inte fastade. Allâh (ta´âlâ) sade:

فمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller på resa skall fasta därefter under motsvarande antal dagar.”1

2 – Resenären avgör själv om denne vill fasta eller låta bli. Efter Ramadhân ska han dock ta igen dagarna. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anha) berättade att Hamzah bin ´Amr al-Aslamî sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Skall jag fasta när jag reser?” Han svarade: “Fasta om du vill och låt bli om du vill.”2

3 –Sjuklingen behöver inte fasta Ramadhân. Efteråt ska denne ta igen det antal dagar han inte fastade. Detsamma gäller havande och ammande kvinnor som fruktar för sig själva eller för sina foster. Därefter tar de igen dagarna, ty de har samma dom som sjuklingen. Allâh (ta´âlâ) sade:

فمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller på resa skall fasta därefter under motsvarande antal dagar.”

Sjuklingen som slipper fasta är han vars fasta förvärrar hans sjukdom eller sinkar hans återhämtning3. De lärde är enade om att sjuklingen slipper fasta i princip. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen.”4

Det gäller däremot inte enklare sjukdomar som inte påverkas av fastan ehuru de skulle uppfattas som besvärliga. Sådana sjukdomar är alltså ingen giltig orsak för sjuklingen att inte fasta. Faktum är att han måste fasta eftersom han berörs av generaliseringen i versen:

فمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut.”

1 2:185

2 al-Bukhârî (1943) och Muslim (1121).

3 Se “al-Mughnî” av Ibn Qudâmah (3/155).

4 22:78