4. Sanningen om al-Mu´izz al-Fâtimî – al-Ikhwâns pjäshjälte

I utgåvan som kom ut i Radjab publicerade ni i er ädla tidskrift ett kort utdrag från Ibn Kathîr om al-Mu´izz al-Fâtimî. I tidskriften nämns dock inget om hans härkomst eller troslära som är en blandning av elddyrkan, Ghanûsiyyah och modern platonism. Därför ville jag fullborda nyttan (som handlar om att avslöja en av islams fiender) och skriva kortfattat om den omtalades härkomst och troslära.

Pålitliga historiker är enade om att al-Mu´izzs bakgrund är påhittad. Majoriteten anser att han härstammar från Maymûn al-Qaddâh (d. 261). Maymûn var Qarâmitahs ledare som krigade mot islam och muslimerna. Deras religion var elddyrkan medan de hävdade att de var muslimer. För att visa sanningen om hans härkomst räcker det att jag nämner ett historiskt dokument som utgavs av ´Abbâsiyyahs högste domare Abû Muhammad al-Akfânî och som bevittnades av pålitliga vittnen däribland ar-Radhî ash-Sharîf, al-Murtadhâ ash-Sharîf, Ibn-ul-Khazrî, Abû Hâmid al-Asfarâynî och Abû Dja´far an-Nasafî. Följande står i dokumentet:

”Vittnena har vittnat att Ma´d är son till Ismâ´îl som är son till ´Abdir-Rahmân som associeras med Daysân som är son till Sa´îd som Daysâniyyah associeras med och att avkomman i Egypten, som är Mansûr bin Nazâr, även kallad för al-Hâkim, är son till Ma´d som är son till Ismâ´îl som är son till ´Abdir-Rahmân och att hans förfäder är smutsiga och orena – må de förbannas av Allâh och alla som förbannar! De har bara kommit med tomma påståenden. De härstammar inte alls från ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). Deras tillskrivning till honom är en lögn och falskhet. Avkomman i Egypten och hans förfäder är otrogna, kättare, hedningar och förnekare. De negerar islam och tillåter otukt och sprit. De förtalar profeterna och säger sig besitta gudomliga krafter. Detta skrevs den 1:a Rabî´ al-Awwal 402.”

Pålitliga vittnens vittnesbörd vittnar om att al-Mu´izz har hittat på sin härkomst och att han är en kättare.

al-Mu´izz var en slug och mycket farlig ledare tillhörande Ismâ´îliyyah. Ismâ´îliyyah är en sekt som förstör islams troslära. Några av deras drag är följande:

1 – De anser att vissa människor besitter gudomliga egenskaper.

2 – De anser att vissa av deras imamer har ett budskap som är större än Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap.

3 – De praktiserar inga islamiska ritualer då sektens ledare anser att Qur’ânen har en yttre mening och en dold mening. De menar att den yttre meningen är för den dumma muslimska allmänheten medan den dolda är för eliten som inte längre ansvarar för sina handlingar.