4. Salaf var sundare, kunnigare och visare

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Det är allom bekant naturligt. Hur skall den största fordringen kunnat gå förlorad i de bästa generationerna? Något sådant gör inte ens den dummaste, nonchalantaste, mest jordiska och försumligaste skapelsen.

Inte heller tror en muslim att dessa människor trodde fel. En klok person som känner deras tillstånd kan inte tänka sig något sådant. Lägg till det att de har så många relevanta uttalanden att de inte får plats i detta utslag. Det vet alla som har koll på dem.

Det är omöjligt att eftersläntrarna är kunnigare än företrädarna, till skillnad från vad som sägs av vissa idioter som underskattar Salaf. De har ingen kunskap om Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende som sig bör och hävdar att Salafs metodik är visserligen sundare, men att eftersläntrarnas metodik är desto kunnigare och visare. Innovatörerna prioriterar eftersläntrarnas metodik eftersom de tror att Salafs dito gick ut på att enbart betro texterna i Qur’ânen och Sunnah utan att förstå dem. Med andra ord var de som analfabeterna som Allâh sade om:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ

”Bland dem finns också sådana som inte kan läsa och som utan kunskap om Skriften [tolkar den] efter sitt eget huvud och sina lösa antaganden.”1

Därtill antar de att eftersläntrarna förstod texterna som tolkats med metaforer och främmande ord. Det osunda antagandet fordrar sådana teorier som praktiskt sett förkastar islam. De har ljugit om Salafs metodik och farit vilse då de prioriterat eftersläntrarnas dito. Därmed kombinerar de ignorans om Salafs metodik när de ljuger om dem med ignorans och villfarelse när de prioriterar eftersläntrarnas metodik.

KOMMENTAR

Han vill säga att Salaf var de kunnigaste människorna om Qur’ânen, Sunnah och arabiskan. Alltså är deras metod kunnigare, visare och sundare. Tolkningarna som tillämpas av senare generationer är oerhört farliga. Salaf mottog och accepterade texterna och trodde på deras innehåll utan att tolka dem. De besatt trots allt kunskap, dygd och insikt. De höll sig borta från faror och handlade säkert. Sålunda var de sundare, kunnigare och visare. De var närmre sanningen än vad eftersläntrarna var. Eftersläntrarnas metod är full av törnar och faror på vägen. Därtill är deras kunskap och insikt svaga medan de våghalsigt talar om Allâh och Hans religion.

12:78