4. Så högt upp kom profeten

Imâm Ahmad bin ´Umar bin Suraydj ash-Shâfi´î (d. 306)

Adjwibah fî Usûl-id-Dîn, sid. 81-86

36 – Hadîthen säger:

”Allâh älskar nysning och hatar gäspning.”1

37 – Allâh älskar tålamod.

38 – Han förundras över det.

39 – Allâh har bestämt alla uppehällen och alla livslängder.

40 – Hadîthen säger att Döden ska slaktas.

41 – Allâh skryter.

42 – Ord, handlingar och själar stiger upp till Honom.

43 – Hadîthen säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde sin himmelsfärd till kropp och själ.

44 – Han såg paradiset och helvetet.

45 – Han kom till tronen och till med ovanför tronen. Det enda som var mellan honom och Allâh var Maktens ridå.

46 – Profeterna presenterades för honom.

47 – Hans samfunds handlingar presenterades för honom.

1al-Bukhârî (6223).