4. Qur’ânen är Allâhs tal

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî (d. 219)

Usûl-us-Sunnah, sid. 75

4 – Qur’ânen är Allâhs tal. Jag hörde Sufyân säga:

”Qur’ânen är Allâhs tal. Den som säger att den är skapad är innovatör. Jag har inte hört någon säga sådär.”