4. Profetens medling på Domedagen

Samtidigt finns det mångfaldiga hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som bevisar flera medlingar för syndarna och andra. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har flera medlingar däribland medlingen för människorna när de står på samlingsplatsen. De kommer först att bege sig till Âdam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och be honom om medling varpå han ursäktar sig och skäms för sin Herre eftersom han förfelade när han åt av trädet. Därefter skall han säga:

”Min Herre har aldrig varit så arg som Han är idag och Han kommer inte heller att bli så arg igen.”

Därefter kommer han att hänvisa människorna till Nûh därför att han var det första sändebudet som sändes på jorden. Nûh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att skämmas för att medla inför sin Herre eftersom han anser att han förfelade när han bad mot sitt folk så att Allâh utplånade det. Han har bara den ursäkten. Han skall skämmas för Allâh (tabârak wa ta´âlâ) på grund av en synd som är bättre än våra goda handlingar. Låt oss verkligen skämmas för Allâh för allt som vi gör i våra liv.

Nûh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att säga:

”Min Herre har aldrig varit så arg som Han är idag och Han kommer inte heller att bli så arg igen. Gå till någon annan. Gå till Ibrâhîm.”

Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att ursäkta sig på grund av något som han betraktade som lögner. De var i själva verket inga lögner, de var allusioner. Han betraktade dem som synder varför han skall skämmas för att medla inför Allâh. Han kommer att säga:

”Min Herre har aldrig varit så arg som Han är idag och Han kommer inte heller att bli så arg igen. Jag bryr mig bara om mig själv.”

Därefter skall han hänvisa människorna till Mûsâ. Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dräpte en otrogen och orättvis kopt och betraktade sin gärning som en synd i de båda liven. Trots att Allâh förlät dem i det här livet, upphöjde dem i grader och valde ut dem till profeter och sändebud skäms de för Allâh på grund av sina fel. Mûsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall säga:

”Min Herre har aldrig varit så arg som Han är idag och Han kommer inte heller att bli så arg igen. Jag bryr mig bara om mig själv. Gå till någon annan. Gå till ´Îsâ.”

Människorna kommer att gå till ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som skall säga:

”Min Herre har aldrig varit så arg som Han är idag och Han kommer inte heller att bli så arg igen. Jag bryr mig bara om mig själv.”

Därefter skall han hänvisa dem till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kommer att säga:

”Det är jag som har rätt till den, det är jag som har rätt till den.”

Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall då falla ned i Sudjûd inför Allâh (tabârak wa ta´âlâ) och sedan medla för att människorna skall skonas det skrämmande tillståndet då solen är så nära människorna att svetten når vissas fötter, fotknölar, knän, midjor, bröst och munnar1. Bara Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vet hur förskräckliga människornas tillstånd kommer att vara. Alla kommer att drabbas, såväl troende som otrogna, frånsett sju stycken som kommer att skuggas av Allâh på Dagen då ingen annan skugga än Hans skugga skall finnas. När alla andra människor upplever dessa svårigheter och hemskheter skuggas de sju av Allâhs skugga tack vare deras handlingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sju personer kommer att skuggas av Allâh på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga.”2

Dessa sju känner ni till.

1Muslim (194).

2al-Bukhârî (659) och Muslim (1031).