4. Pärlor om ´Alî bin Hamshâd

4 – ´Alî bin Hamshâd (d. 338) Kull 11

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Den store Hâfidh Abûl-Hasan an-Naysâbûrî, författare till flera verk. Han hörde från al-Husayn bin al-Fadhl, al-Fadhl ash-Sha´rânî, al-Hârith bin Abî Usâmah, Ibrâhîm bin Dayzîl, Ismâ´îl al-Qâdhî och andra.

al-Hâkim hörde från honom, hyllade honom och högaktade honom stort. Hans bok ”al-Musnad” består av 400 delar, hans ”al-Ahkâm” består av 260 delar och hans Qur’ân-tolkning består av tio volymer.

Abû Ahmad al-Hâkim rapporterade från honom och sade:

”Jag har inte sett någon av våra lärda vara så precis som han.”

Hans son sade:

”Jag känner inte att min fader någonsin har lämnat nattbönen.”

Han dog i Shawwâl 338. Må Allâh benåda honom.