4. Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna skall komma på Domedagen. Bönen skall komma och säga: ”Herre! Jag är bönen.” Då säger Han: ”Du har det bra.” Sedan kommer välgörenheten och säger: ”Herre! Jag är välgörenheten.” Då säger Han: ”Du har det bra.” Sedan kommer fastan och säger: ”Herre! Jag är fastan.” Då säger Han: ”Du har det bra.” Sedan kommer alla andra handlingar varpå Han säger: ”Du har det bra.” Därefter kommer islam och säger: ”Herre! Du är as-Salâm och jag är islam.” Då säger Han: ”Du har det bra. Det är utmed dig som Jag idag skall ta och ge.” Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”1

Det har rapporterats autentiskt att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”

Rapporterad av Ahmad.

13:85