4. Nedstigningen via Rifâ´ah al-Djuhanîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 148-149

71 – ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Muhammad bin Ghâlib underrättade oss: Mûsâ bin Ismâ´îl underrättade oss…:

Också Abû Sahl Ahmad bin ´Abdillâh bin Ziyâd underrättade oss: Muhammad bin Ghâlib underrättade oss: Mûsâ bin Ismâ´îl Abû Salamah underrättade oss: Abân bin Yazîd underrättade oss: Yahyâ bin Abî Kathîr underrättade oss: Hilâl bin Abî Maymûnah berättade för honom att ´Atâ’ bin Yasâr berättade för honom att Rifâ´ah bin ´Arâbah al-Djuhanî berättade för honom att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När en tredjedel av natten, eller halva natten, har gått stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Om Mina slavar frågar Jag ingen annan än Mig själv. Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom?”

Abû Bakr an-Naysâbûrî sade till oss att hadîthen som återberättas av Hishâm, al-Awzâ´î och ´Alî bin al-Mubârak säger:

”När halva natten, eller en tredjedel av natten, har gått…”

Harb bin Shaddâd och Abân återberättade den i form av:

”När en tredjedel av natten, eller halva natten, har gått…”