4. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

55 – Abû Bakr bin ´Abdillâh bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: ´Abbâs bin Muhammad bin Hâtim bin Shabâbah underrättade oss: Yûnus bin Abî Ishâq underrättade oss, från sin fader, från Abû Muslim al-Agharr som sade:

”Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar tills att nattens tredjedel har gått varvid Han stiger ned till denna himmel. Sedan befaller Han himlens portar att öppnas och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som åkallar så att Jag må bönhöra honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Finns det någon som ber om hjälp så att Jag må hjälpa honom? Finns det någon nödgad så att Jag må förskona honom från hans svårigheter?” Så gör Han nattligen och stiger sedan upp.”

Yûnus bin Abî Ishâq adderade en god addition.