4. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Kathîr bin Murrah al-Hadhramîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 166

Vad beträffar Zayd bin Abî Unaysahs rapportering från Djunâdah bin Abî Khâlid, från Makhûl, berättade:

85 – Abû Sahl bin Ziyâd för oss: al-Hasan bin ´Alî al-´Umarî berättade för oss: Jag hörde Ayyûb bin Muhammad al-Wazân säga: ´Abdullâh bin Dja´far underrättade oss: ´Ubaydullâh bin ´Amr underrättade oss, från Zayd, från Djunâdah bin Abî Khâlid, från Makhûl, från Abû Idrîs al-Khawlânî som sade:

“Natten till den halva stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förlåter alla muslimer frånsett mannen som är osams med sin broder.”