4. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Abû Tha´labah al-Khushanîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 161-162

´Abdur-Rahmân al-Muhâribî återberättade annorlunda.

81 – Muhammad bin al-Qâsim bin Zakariyyâ’ al-Muhâribî berättade för oss: Muhammad bin Ahmad al-Ahmasî underrättade oss: ´Abdur-Rahmân al-Muhâribî underrättade oss…

Också Abû Sahl Ahmad bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Hasan bin ´Alî bin Shabîb underrättade oss: Jag hörde ´Amr bin ´Uthmân bin Abân säga: ´Abdur-Rahmân bin Muhammad al-Muhâribî, från al-Ahwas bin Hakîm, från al-Muhâsir bin Habîb, från Makhûl, från Abû Tha´labah al-Khushanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Natten till halva Sha´bân tittar Allâh (´azza wa djall) på Sina slavar varvid Han förlåter de troende, ger de otrogna uppskov och låter de hatiska vara med sitt hat till dess att de lämnar det.”