4. Islamiska studier – en underlättad väg till paradiset

Imâm Abû Khaythamah Zuhayr bin Harb an-Nasâ’î (d. 234)

Kitâb-ul-´Ilm, s. 16-18

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

25 – Djarîr och adh-Dharîr1 berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh [åt honom]2 en väg till paradiset till följd av den. Och den som sinkas av sin handling kommer inte att påskyndas av sin härkomst.”

26 – Abû Khaythamah berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från ´Amr, från Yahyâ bin Dja´dah, som sade:

´Umar ville skriva ned Sunnah, varefter han istället skrev till människorna: ”Den som har något av den får radera den.”3

27 – Abû Khaythamah berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från Ibrâhîm bin Maysarah, från Tâwûs, som sade:

En man skrev till Ibn ´Âbbâs för att fråga honom om en sak. Han sade till mannen som kom med brevet: ”Säg till din vän att det och det gäller. Det enda vi skriver på blad är brev4 och Qur’ânen.”5

28 – Abû Khaythamah berättade för oss: Ibn Fudhayl underrättade oss, från Ibn Shubrumah, från ash-Sha´bî, som sade:

Jag har aldrig skrivit något svart på något vitt. Inte heller har jag hört en sägning från en man för att sedan behöva be honom upprepa den.”

29 – Abû Khaythamah berättade för oss: Ibn ´Uyaynah underrättade oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid, som sade om versen:

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

… och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!”6

Vi tar efter dem och rättar oss efter dem, varefter vi tas efter.”

30 – Abû Khaythamah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från en man, från Layth, från Mudjâhid, som sade om versen:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ

”Han har välsignat mig, var jag än befinner mig.”7

“Det vill säga låtit mig undervisa i godhet.”

1Abû Mu´âwiyah Muhammad bin Khâzims smeknamn. Via honom återberättade Muslim hadithen från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter återberättade han den via ett annat håll från al-A´mash.

2Detta tillägget kommer från ett annat manuskript och Muslim.

3Avbruten berättarkedja. Yahyâ bin Dja´dah upplevde aldrig ´Umar bin al-Khattâb. De nämner att han inte ens upplevde Ibn Mas´ûd, som dog cirka sju år efter ´Umar.

Förr i världen var Salaf oeniga huruvida profetiska hadither skulle skrivas ned eller inte. Vissa tillät inte det, andra tillät det. Inget litet antal relaterade sägningar kommer att nämns i denna boken. Därefter blev det fastställt att det inte bara var tillåtet utan också obligatoriskt att skriva ned dem. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde handlingen i flera hadither, däribland:

“Skriv åt Abû Shâh.” (al-Bukhârî)

Det är allom bekant att det är hadither som klargör det generaliserade i Qur’ânen och detaljerar dess domar. Om det inte hade varit för haditherna, hade vi inte vetat hur vi ska be, fasta eller någonting annat av pelare och dyrkan på det vis som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vill. Det som en plikt beror på är också en plikt. Idag finns det en grupp som har farit vilse för att den säger sig nöja sig med Qur’ânen utan hadither. Dock heter det i Qur’ânen:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Och för dig har Vi uppenbarat Påminnelsen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem så att de väcks till eftertanke.” (16:44)

Däri nämns en klargjord faktor, nämligen Qur’ânen, och en klargörande faktor, nämligen sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans hadither. Detta poängterade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv när han sade i den autentiska och kända hadithen:

Jag har förvisso fått Qur’ânen tillsammans med dess motsvarighet.” (Ahmad (4/130) och Abû Dâwûd (4604). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (163))

4Det vill säga de brev som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade till vissa individer och stammar. Se “Zâd-ul-Ma´âd” (1/30).

5Autentisk berättarkedja.

625:74

719:31