4. Innovatören beljuger islams fullkomlighet

Muslim! När du begriper detta skall du veta att alla som innoverar en föreskrift i Allâhs religion, ändock avsikten är god, skymfar Allâhs (´azza wa djall) religion med sina innovationer. Inte nog med att innovationen redan är en villfarelse, den beljuger även Allâhs (ta´âlâ) ord:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er.”

Innovatören som innoverar en obehörig föreskrift i Allahs (ta´âlâ) religion säger indirekt att religionen är inte alls fullbordad och att den är i behov av den här föreskriften som han har innoverat för att komma närmare Allâh (´azza wa djall).

Det är konstigt hur en människa kan innovera något som är relaterat till Allâhs (´azza wa djall) essens, namn och egenskaper och påstå att hon gör så för att högakta sin Herre, rentvå Honom från brister och underkasta sig Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً

”Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida.”1

Du förundras över personen som innoverar innovationer som är relaterade till Allâhs essens och som inte praktiserades av Salaf eller religionens imamer och säger att han gör så för att rentvå Allâh från brister, högakta Honom och underkasta sig Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً

”Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida.”

Därtill säger han att den som tycker annorlunda jämför och liknar Allâh vid skapelsen och andra fula anklagelser.

Du förundras även över människorna som innoverar obehöriga saker och ting som är relaterade till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hävdar att det är de som älskar och högaktar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därtill säger de att den som inte håller med om deras innovation hatar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och andra fula anklagelser.

Det märkliga är att dessa människor säger att det är de som högaktar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samtidigt som de ställer sig framför Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när de innoverar obehöriga saker och ting i Allâhs religion och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Troende! Pocka inte på uppmärksamhet för egen del, när ni står inför Allâh och Hans sändebud, men frukta Allâh! Allâh hör allt, vet allt!”2

12:22

249:1