4. Innovationer innan Ihrâm

1 – Avhållsamhet från resa i Safar samt inledning av handlingar som giftermål, ihopflyttning och annat.

2 – Avhållsamhet från resa medan månaden är på sin tillbakagång eller när månen är i skorpionens stjärntecken.

3 – Avhållsamhet från hushållsstädning efter resenärens avresa.

4 – Två Raka´ât där kapitlen ”al-Kâfirûn” och ”al-Ikhlâs” läses i första respektive andra Rak´ah. Därefter läsning av följande bön:

”Allâh! Jag har gått ut för Din sak och jag har riktat mig mot Dig.”

Sedan läses Kursî-versen, kapitlen ”al-Ikhlâs”, ”al-Falaq” och ”an-Nâs” och annat omnämnt i vissa Fiqh-böcker.

5 – Fyra Raka´ât.

6 – När vallfärdaren går hemifrån läser han slutet på kapitlet ”Âl ´Imrân”, Kursî-versen och kapitlen ”al-Qadr” och ”al-Fâtihah”. De säger att läsningen uppfyller behoven i de båda liven.

7 – Hög erinran i samband med vallfärdarnas avgång och ankomst.

8 – Böneutrop i samband med avskedstagandet av dem.

9 – Evenemang runt kamelen som bär på ridån till Ka´bah1.

10 – Musikaliskt avskedstagande av vallfärdarna, vilket sker i vissa länder.

11 – Resa själv med argumentet att man känner sig bekväm och social med Allâh (ta´âlâ), vilket vissa Sûfiyyah säger.

12 – Resa utan uppehälle för att korrigera tilliten.

13 – Resa till profeters och rättfärdiga människors gravar.

14 – Giftermål med kvinna som saknar förmyndare. De gifter sig bara för att han skall vara hennes förmyndare2.

15 – Förbrödring av kvinna och man för att denne skall vara som hennes förmyndare. Därefter förhåller han sig till henne liksom han förhåller sig till kvinnorna som han är förmyndare till.

16 – Kvinnan reser ensam med en kvinnogrupp som säger sig vara pålitlig. Detsamma gäller om en kvinna reser med en förmyndare som tar på sig förmyndarskapet för alla kvinnor i gruppen.

17 – Beskattning av vallfärdare.

18 – Resenären ber två Raka´ât varje gång han slår läger. Därtill säger han:

”Allâh! Låt mig stiga i land med en välsignad landstigning! Du är en den bäste att leda till den plats där de skall stiga i land.”

19 – Varje gång resenären slår läger läser han kapitlet ”al-Ikhlâs” elva gånger, Kursî-versen en gång samt versen:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”3

20 – Resenären äter lök av varje land som han besöker.

21 – Uppsökning av platser i välsignande syfte, trots avsaknad rekommendation från föreskriften. Några av dem är platser som sägs ha profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlåtenskap, som till exempel klippan i Jerusalem, Fotmoskén utanför Damaskus och profeters och rättfärdiga människors begravningsplatser4.

22 – Dra vapen i samband med ankomsten till Tabûk.

1 Denna innovation har dött ut sedan flera år tillbaka och lov och pris tillkommer Allâh. Däremot har den ersatts av innovationen som kommer efter den. al-Bâdjûrî sade:

”Det är förbjudet att åskåda den välkända transporten, beklädnaden av Ibrâhîms plats och dylikt.” (al-Hâshiyah ´alâ Matn Abî Shudjâ´ (1/41))

2 Denna innovation och innovationen därefter hör till de vidrigaste innovationerna. Handlingen är ett knep mot föreskriften och ett utsättande för oanständigheter.

339:67

4 Det har rapporterats autentiskt att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) såg hur människorna skyndade till en viss plats. Han sade:

”Vad är detta?” Det sades: ”Det är en moské som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad i.” Då sade han: ”Sådär gick Bokens folk under; de gjorde sina profeters kvarlåtenskap till synagogor och kyrkor. Den som råkar vara där när bönen infaller, får be där. Förövrigt skall man inte göra det.”