4. Havsvatten är renande

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Dess vatten är renande…”

Det vill säga att havsvatten är renande. Dess vatten är renande ehuru dess smak har ändrats av salthalten eller något annat. Det gör inget. Ty dess förändring beror på att det är kvarvarande, inte på att något har hamnat i det. Därtill är även salthalten ursprungligen från vattnet. Alltså kan havsvatten brukas för såväl tvagning efter mindre orenhet som bad efter större orenhet. Vi kan också rengöra våra kläder, kroppar och annat med havsvatten. Så om en person som är sexuellt oren avser att bada och befinner sig vid havet och hoppar in i det, sköljer munnen och snyter näsan, avtar hans sexuella orenhet. Därmed kan han be, ty han är ren.