4. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas…”

126 – Abû Barzah al-Aslamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans kunskap och hur han har praktiserat den, hans egendom och hur han har tjänat den och var han har spenderat den och hans kropp och hur han har använt den.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

1Autentisk.