4. Hadîth ”Satan har tappat hoppet…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (40)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/124-125)

40 – Ibn ´Abbâs sade:

”Under Avskedsvallfärden höll Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal för människorna och sade: ”Satan har tappat hoppet om att dyrkas på er mark. Han behagas dock av att åtlydas inom allting annat som ni ser ned på av era handlingar. Akta er! Jag ska lämna något till er varefter ni aldrig kommer att gå vilse så länge ni håller fast vid det; Allâhs skrift och Hans profets Sunnah.”1

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

”Berättarkedjan är autentisk. al-Bukhârî argumenterade med ´Ikrimah och Muslim med Abû Uways. Dess ursprung återberättas i ”as-Sahîh”.”

1Autentisk.