4. Hadîth ”Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/408-410)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

677 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

678 – at-Tirmidhî återberättade Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh (´azza wa djall) sade: “Mina mest älskade slavar är de som bryter fastan snarast.”2

FÖRKLARING

Sahl bin Sa´ds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth bevisar att ju snabbare de fastande bryter sin fasta efter att försäkrat sig om att solen gått ned eller på grund av molnighet och dylikt anat starkt att solen gått ned, desto bättre är det. Ty de efterlever Allâhs (´azza wa djall) tillstånd. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”

Skulle du vara hemma utan möjlighet att se solen och böneutroparen är pålitlig, rättar du dig efter hans böneutrop. Men om du ser solen ska du inte bryta fastan förrän den gått ned om än böneutroparen kallar till bön.

1 al-Bukhârî (1957) och Muslim (1098).

2at-Tirmidhî (700). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (700).