4. Hadîth ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord…”

92 – Djubayr bin Mut´im sade:

”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Khayf i Minâ: ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord, memorerar dem, förstår dem och förkunnar dem till dem som inte har hört dem. Personen som framför förståelse saknar kanske själv förståelse. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än personen som framför förståelsen. En troendes hjärta avundas inte tre handlingar: uppriktig handling för Allâhs sak, råd till muslimska ledare och fasthållning vid deras samling. Ty deras bön omger alla andra.”1

Rapporterad av Ahmad, Ibn Mâdjah och at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med såväl förlängda som förkortade formuleringar.

1Autentisk via andra.