4. Hadîth “Lyd Ubayy!”

719 – Han rapporterade även via Djâbir som sade:

”´Abdullâh bin Mas´ûd gick in i moskén medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade. Han satte sig bredvid Ubayy bin Ka´b och frågade honom något eller sade något till honom. Ubayy svarade inte honom vilket fick Ibn Mas´ûd tro att han var arg. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar med sin bön sade Ibn Mas´ûd: ”Ubayy! Varför svarade du inte mig?” Han sade: ”Du har inte närvarat på vår fredagsbön.” Han sade: ”Varför inte?” Han sade: ”Du talade medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade.” Ibn Mas´ûd gick upp, begav sig till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad som hade hänt. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ubayy har talat sanning. Ubayy har talat sanning. Lyd Ubayy!”1

Rapporterad av Abû Ya´lâ med en bra berättarkedja samt Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1God och autentisk.