4. Hadîth ”Långt bort med den som upplever Ramadhân…”

995 – Ka´b bin ´Udjrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kom till predikstolen!” Vi kom. När han gick uppför det första trappsteget sade han: ”Âmîn.” När han gick uppför det andra trappsteget sade han: ”Âmîn.” När han gick uppför det tredje trappsteget sade han: ”Âmîn.” När han hade kommit ned sade vi: ”Allâhs sändebud! Idag har vi hört dig säga något vi aldrig har hört förr.” Han sade: ”Djibrîl uppenbarade sig för mig och sade: ”Långt bort med den som upplever Ramadhân utan att bli förlåten!” Jag sade: ”Âmîn.” När jag gick upp för det andra trappsteget sade han: ”Långt bort med den som inte hyllar dig när du kommer på tal i hans närvaro!” Jag sade: ”Âmîn.” När jag gick upp för det tredje trappsteget sade han: ”Långt bort med den som upplever sina föräldrars ålderdom, eller en av sina föräldrars ålderdom, utan att bli införd i paradiset av dem.”1

al-Hâkim sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

1Autentisk via andra.