4. Hadîth ”Jag svär om tre handlingar…”

740 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär om tre handlingar: Allâh behandlar inte den som har en andel i islam som den som inte har en andel islam. Islams andelar är tre: Bönen, fastan och allmosan. Allâh tar sig inte an en slav i jordelivet för att sedermera lämna över honom till någon annan på Domedagen.”1

Rapporterad av Ahmad med en bra berättarkedja.

1Autentisk via andra.