4. Hadîth ”Jag såg aldrig Allâhs sändebud be Maghrib förrän…”

1076 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag såg aldrig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be Maghrib förrän han hade brutit fastan, om så med en klunk vatten.”1

Rapporterad av Abû Ya´lâ, Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i sina respektive ”as-Sahîh”.

1Autentisk.