4. Hadîth ”Inget folk har gått vilse…”

Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (141)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/169-170)

141 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inget folk har gått vilse efter att ha varit väglett utan att det har börjat debattera.”

Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp följande vers:

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

”Men de nämner honom bara för att få till stånd en diskussion. Ja, de är människor som finner nöje i diskussioner!”12

Rapporterad av at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah och Ibn Abîd-Dunyâ i ”Kitâb-us-Samt” och andra. at-Tirmidhî sade:

Hadîthen är god och autentisk.”3

143:58

2God.

3al-Hâkim autentiserade den också och fick medhåll av adh-Dhahabî. Den är däremot bara god.