4. Hadîth ”I samband med att vitlök, lök och purjolök kom på tal…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (334)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/255)

334 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”I samband med att vitlök, lök och purjolök kom på tal hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), sades det: ”Det värsta av dem alla är vitlök. Förbjuder du den?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ät den, men den av er som äter den ska inte närma sig denna moské till dess att hans stank avtar.”1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.