4. Hadîth ”Frukostera innan fastan…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/410-413)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

679 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukostera innan fastan. Frukosten innan fastan består av välsignelse.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Mot nattens slut ska den som avser att fasta frukostera. Handlingen är rekommenderad då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde den, praktiserade den och godkände följeslagarna för den. Han uppmanade till handlingen och sade:

”Frukostera innan fastan. Frukosten innan fastan består av välsignelse.”

Dels befallde han den, dels underströk han dess nytta, nämligen att den består av välsignelse. En av dess välsignelser är att den medför underkastelse gentemot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning. Allt som innebär underkastelse gentemot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order är gott och välsignat och upplevs i hjärtat, handlingarna, välviljan och annat.

En annan välsignelse är att vi rättar oss efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som vi har fått order om att följa. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“… och följ honom så att ni får vägledning.”2

En tredje välsignelse är att frukosten underlättar fastan. Allt som underlättar en dyrkan är självklart bra och välsignat. Människan som äter och dricker sig nöjd och belåten innan fastan fastar lättare.

En fjärde välsignelse är att handlingen avviker från judarnas och nasaréernas praxis. Som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skillnaden mellan vår fasta och Bokens folks fasta är frukosten innan fastan.”3

Allt omnämnt hör till frukostens välsignelser. Så när vi frukostar innan fastan ska vi tänka på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order och att vi äter för att lyda honom, följa honom och erhålla välsignelsen i maten. Således sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Kom an till en välsignad måltid.”4

1al-Bukhârî (1923) och Muslim (1095).

27:158

3Muslim (1096).

4Abû Dâwûd (2344) och an-Nasâ’î (2164). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2344).