4. Hadîth ”Fastan handlar inte om att avstå från mat och dryck…”

1082 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Fastan handlar inte om att avstå från mat och dryck. Sann fasta handlar om att avstå från lösaktigt och vulgärt tal. Om någon förtalar dig eller bemöter dig syndigt skall du säga: ”Jag fastar. Jag fastar.”1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân och al-Hâkim som sade:

Autentisk enligt Muslims villkor.”

Hos Ibn Khuzaymah står det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Förtala inte när du fastar. Om någon förtalar dig skall du säga: ”Jag fastar.” Och om du står upp skall du sätta dig ned.”2

1Autentisk.

2God.