4. Hadîth ”Fastan är en sköld som slaven sköldar sig…”

981 – Djâbir berättade att Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fastan är en sköld som slaven sköldar sig med mot Elden.”1

Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja samt al-Bayhaqî.

1God via andra.