4. Hadîth ”Det jag fruktar för er är förvillelsens frestelser…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (52)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/130)

52 – Abû Barzah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det jag fruktar för er är förvillelsens frestelser i era magar och kön samt lustens villfarelser.”1

Rapporterad av Ahmad, al-Bazzâr och at-Tabarânî. Vissa berättarkedjor består av pålitliga återberättare.

1Autentisk.