4. Hadith “Det finns inget steg som är så belöningsvärdigt…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (504)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/336)

504 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De bästa av er är de med de mjukaste skuldrorna i bönen. Det finns inget steg som är så belöningsvärdigt som det steg en man tar mot en rads mellanrum och täpper igen det.”1

Den första delen är rapporterad av al-Bazzâr med en god berättarkedja och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”. Hela versionen är rapporterad av at-Tabârânî i ”al-Awsat”.

1God via andra.