4. Hadîth ”Det är inte fromt att fasta på resa…”

1056 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste och slog läger med sina följeslagare. En grupp människor hade rest en hydda över sin fastande vän. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi honom och sade: ”Hur är det fatt med er vän? Har han ont?” De sade: ”Nej, Allâh sändebud, men han fastar.” Den dagen blåste det varma vindar. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är inte fromt att fasta på resa.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr”.

1God och autentisk.