4. Hadîth ”Den som utelämnar tre fredagsböner utav slarv…”

727 – Abûl-Dja´d adh-Dhamrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utelämnar tre fredagsböner utav slarv1, förseglar Allâh hans hjärta.”2

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, at-Tirmidhî som sade att den är god, Ibn Mâdjah, Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

Autentisk utmed Muslims villkor.”

Hos Ibn Khuzaymah och al-Hâkim står det:

Den som oskäligt utelämnar tre fredagsböner är hycklare.”3

Abûl-Dja´d hette Adra´. En annan teori är att han hette Djunâdah. al-Karâbîsî sade att han hette ´Umar bin Abî Bakr. at-Tirmidhî sade:

Jag frågade Muhammad (al-Bukhârî) om Abûl-Dja´ds namn men han visste inte.”

1För att han knappt bryr sig om den vill säga, inte för att han ser ned på den. Ty det är större otro och avfall att se ned på Allâhs (ta´âlâ) plikter. Den otron tar plats i hjärtat.

2God.

3God och autentisk.