4. Hadîth ”Den som studerar för att utmana…”

109 – Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som studerar för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller få uppmärksamhet är i Elden.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah.

1Autentisk via andra.