4. Hadîth ”Den som lägger en grund till något gott belönas för det…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (65)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/135)

5 – Wâthilah bin al-Asqa´ berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som lägger en grund till något gott belönas för det så länge det efterlevs under hans livstid och efter hans död till dess att det överges. Och den som lägger en grund till något dåligt syndar till dess att det överges. Och den som dör medan han patrullerar riksgränsen belönas för en patrullerares handling till dess att han uppstår på Domedagen.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en berättarkedja som är helt okej.

1God och autentisk.