4. Hadîth ”Den som kommer till denna min moské…”

87 – Det rapporteras från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som kommer till denna min moské bara för att lära sig något gott eller lära ut det, är lik en kämpe för Allâhs sak. Och den som kommer för något annat ändamål är lik mannen som tittar på andras egendomar.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah och al-Bayhaqî. Ingen i berättarkedjan är övergiven eller svag enligt samstämmighet.

1Autentisk.