4. Hadîth ”Den som inte benådar våra unga…”

100 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte benådar våra unga eller känner våra äldres rätt tillhör inte oss.”1

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt Muslims villkor.”

1Autentisk.