4. Hadîth ”Den som gör fem handlingar om dagen…”

686 – Abû Sa´îd berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som gör fem handlingar om dagen skriver Allâh ned bland paradisets invånare: den som besöker en sjukling, bevittnar en begravning, fastar, beger sig till fredagsbönen och friger en slav.”1

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.