4. Hadîth “Den som besvärar muslimerna på deras vägar…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (148)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/172)

148 – Hudhayfah bin Usayd berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som besvärar muslimerna på deras vägar måste förbannas av dem.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i “al-Mu´djam al-Kabîr” med en god berättarkedja.

1God.