4. Hadîth ”Båda två som ligger begravda…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (160)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/177)

160 – Abû Bakrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick mellan mig och en annan man kom han fram till två gravar och sade: ”Båda två som ligger begravda i dessa två gravar straffas. Ge mig ett palmblad.” Jag och den andre mannen tävlade om vem som skulle hitta ett palmblad först. Jag hämtade ett palmblad till honom som han delade i två delar och satte dem i vardera grav. Han sade: ”Förhoppningsvis mildras deras straff så länge de är gröna. De straffas inte för något stort; baktal och urin.”1

Rapporterad av Ahmad, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” som står för formuleringen och Ibn Mâdjah med en kortare version.

1God via andra.