4. Hadîth ”Allâhs sändebud kom till vår moské med en stjälk i handen…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (283)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/234)

283 – Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till vår moské med en stjälk i handen. Han fick syn på en slemloska i moskén i riktning mot Qiblah, gick mot den och skrapade bort den med stjälken. Därefter sade han: ”Vem av er vill att Allâh vänder Sig bort från honom? När någon av er går upp för att be, står Allâh framför hans ansikte. Således ska han varken spotta framför sig eller till höger om sig; han ska spotta till vänster om sig, under sitt vänstra ben. Och om det är brådskande, får han spotta i sitt tyg såhär – han satte det för sin mun – och skrapa det därefter.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och andra.

1Autentisk.