4. Hadîth ”Allâhs sändebud brukade be fyra efter att solen passerat zenit…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (587)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/381)

587 – ´Abdullâh bin as-Sâ’ib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be fyra efter att solen passerat zenit och innan Dhuhr och sade: ”Det är en stund då himlens portar öppnas. Jag vill att min goda handling stiger upp då.”1

Rapporterad av Ahmad och at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god och främmande.”2

1Autentisk.

2Indirekt betyder det att han inte bad dem innan fredagsbönen. Det är en bibetydelse som anammas då det är bekräftat att så fort profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in i moskén satte han sig ned utan något avbräck. Därefter kallade Bilâl till bön. Efter böneutropet började profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att predika. Det finns nämligen ingen tid till två, än mindre fyra, Raka´ât här i profetisk Sunnah. Är det inte dags för efteraparna att inse fakta och att den oinskränkta bönen gäller innan böneutrop och zenit? Se min detaljerade studie av denna generalisering i min avhandling ”al-Adjwibah an-Nâfi´ah”.