4. Hadîth ”Allâhs sändebud befallde oss att bygga moskéer…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (279)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/231)

279 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att bygga moskéer i stammarna och att de städas och parfymeras1.”2

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah och Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”. at-Tirmidhî rapporterade den med såväl sammanbunden berättarkedja som med avsaknad följeslagare och sade om rapporteringen som saknar följeslagare i berättarkedjan:

”Det är mer korrekt.”

1Ty ädla änglar närvarar också.

2Autentisk.