4. Hadîth ”Akta hälarna och fotsulorna för Elden!”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (220)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/206-207)

Hos at-Tirmidhî står det:

”Akta hälarna för Elden!”

Därefter sade han:

220 – Det har också rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Akta hälarna och fotsulorna för Elden!”1

Den hadîth som at-Tirmidhî åsyftar rapporteras av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” och Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” via ´Abdullâh bin al-Hârith bin Djuz’ az-Zubaydî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), medan Ahmad rapporterade utsagan direkt från honom.

1Autentisk.